Svým přístupem na toto fórum souhlasíte s následujícími podmínkami:

Fórum je součástí webu Servisy elektroniky v ČR a SR a mělo by sloužit především uživatelům přístrojů spotřební elektroniky a zákazníkům servisů pro řešení problematiky s používáním těchto přístrojů či jejich servisem a opravami.
V žádném případě toto fórum neslouží radiomamatérům ani profesionálním servismanům k řešení konkrétních oprav, například k odborným radám ve kterém obvodu přístroje lokalizovat závadu nebo k výměně návodů na servisních menu a podobně!

V rámci diskuse je zakázáno používání vulgárních výrazů, navádění k protizákonné činnosti a pod.. Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření.

Souhlasíte s tím, že provozovatel tohoto fóra, administrátoři a moderátoři mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to budou považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože toto fórum ani PunBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá provozovatel tohoto fóra ani PunBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.